Polityka prywatności dla kandydatów

Dziękujemy za złożenie aplikacji w KK Wind Solutions.

1. Administrator danych

W ramach naszego procesu rekrutacyjnego KK Wind Solutions (“my”, “nas” lub “nasz”) przetworzy Twoje dane osobowe jako kandydata zebrane podczas naszej procedury rekrutacyjnej, zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Administratorem danych i odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest podmiot prawny w grupie KK, do którego składasz podanie (podmiot prawny w grupie KK, do którego składasz podanie, będzie określany jako “KK Wind Solutions” we wszystkich dokumentach). “Grupa KK” oznacza KK Wind Solutions A/S w Danii i jej (międzynarodowe) spółki zależne i powiązane. Lista wszystkich podmiotów prawnych grupy KK jest dostępna tutaj, a więcej informacji na temat odpowiedzialnego administratora danych znajdziesz w opublikowanym ogłoszeniu o pracę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego lub ogólnie dotyczących ochrony danych możesz skontaktować się z odpowiednim podmiotem prawnym odpowiedzialnym za Ciebie (tj. Podmiot prawny w grupie KK, do którego składasz podanie) za pomocą danych kontaktowych dostępnych za pośrednictwem powyższego linku lub możesz wysłać e-mail na następujący adres e-mail centralny, utworzony dla wszystkich kandydatów ze wszystkich podmiotów prawnych grupy KK: main@kkwindsolutions.com.


2. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas procedury rekrutacyjnej

2.1. Jeśli szukasz pracy w spółce grupy KK w Europie1

W celu oceny Twojej aplikacji będziemy przetwarzać dane osobowe, które podałeś w aplikacji o pracę i CV oraz wszelkich załącznikach. Ocenimy również Twoje wyniki i kompetencje podczas potencjalnych rozmów kwalifikacyjnych. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) oraz prawem państwa członkowskiego KK Wind Solutions ma obowiązek poinformować Cię o podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu zachowania zgodności z RODO i prawem państwa członkowskiego, podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoje podanie o zawarcie umowy o pracę z KK Wind Solutions, por. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO i nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu informacji, które nam przekazałeś, zob. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO i/lub innych obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto możemy przeszukiwać Internet w poszukiwaniu odpowiednich i dostępnych informacji, w tym treści z mediów społecznościowych (tylko z sieci zorientowanych zawodowo). Zazwyczaj będziemy szukać informacji dotyczących Twojej poprzedniej pracy, działań, kompetencji, wyników, a także ogólnego wyglądu. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w znalezieniu najbardziej odpowiednich kandydatów na dane stanowisko.

Jeśli i w zakresie, w jakim wymaga tego stanowisko, które ma zostać obsadzone, i jest to również dozwolone na mocy przepisów o ochronie danych, być może będziesz musiał przejść testy osobowości lub podobne. Zostaniesz o tym poinformowany, gdy przetworzymy Twoją aplikację. Wyniki takich testów będą traktowane jako poufne, ale zostaną uwzględnione w naszej ocenie Twojej aplikacji. Naszą podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W zależności od stanowiska, o które się ubiegasz, możemy również poprosić Cię o dostarczenie nam kopii Twojego rejestru karnego oraz oświadczenia o braku wcześniejszych wyroków skazujących w stosunku do dzieci. Możemy żądać od ciebie takich informacji i dokumentów, a ty jesteś zobowiązany do ich przedłożenia tylko wtedy i w zakresie, w jakim jest to istotne dla stanowiska, które ma zostać obsadzone. Takie informacje i dokumenty będą również traktowane jako poufne. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zwracając uwagę, że takie przetwarzanie będzie dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy KK Wind będzie miał w tym interes nadrzędny.

W ramach naszej oceny Ciebie i Twojej aplikacji możemy chcieć pobrać referencje od Twoich poprzednich i/lub obecnych pracodawców. Przyjmiemy referencje wyłącznie od osób, które wyraźnie wymieniłeś w swoim podaniu o pracę lub o których nas poinformowałeś. Naszą podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym naszym prawnie uzasadnionym interesem w przetwarzaniu tych danych jest uzyskanie informacji o Tobie jako pracowniku lub jeśli wyraziłeś na to zgodę zgodnie z art. 6 (1)(a) RODO.

Jeśli dane stanowisko wiąże się z obowiązkami finansowymi (np. księgowość lub księgowość), możemy – po konkretnej ocenie – gromadzić i wykorzystywać informacje o Twoich informacjach kredytowych i ratingu. Jest to dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach, jeśli i w zakresie, w jakim KK Wind Solutions ma nadrzędny interes w poznaniu Twojej sytuacji finansowej. Naszą podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i/lub inne obowiązujące przepisy prawa, przy czym naszym prawnie uzasadnionym interesem w przetwarzaniu takich danych jest zapewnienie, że ponosisz odpowiedzialność finansową.

Zalecamy, aby w aplikacji nie ujawniać wrażliwych danych osobowych, takich jak informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, przynależność związkową, orientację seksualną, stan zdrowia itp. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy do wykonywania obowiązków związanych z danym stanowiskiem wymagany jest określony stan zdrowia, możemy – po konkretnej ocenie – zażądać od Ciebie informacji zdrowotnych. W takim przypadku poprosimy Cię o wyrażenie zgody, przy czym naszą podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celu ustalenia lub obrony roszczeń – podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja celów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże w przypadku ich niepodania możemy nie być w stanie rozpatrzyć Twojego podania o pracę.

Twoje dane osobowe nie będą przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

2.1.1 Jeśli ubiegasz się o pracę w KK Wind Solutions w Polsce

Jeśli ubiegasz się o pracę w KK Wind Solutions w Polsce, będziemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Ciebie dane kontaktowe oraz inne dane osobowe, które podałeś we wniosku o pracę, CV i wszelkich załącznikach, a także ocenić Twoje wyniki i kompetencje podczas potencjalnych rozmów kwalifikacyjnych w celu oceny Twojej aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania przez nas takich danych osobowych jest Twoje podanie o zawarcie umowy o pracę z KK Wind Solutions w Polsce, por. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO i nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu informacji, które nam przekazałeś, zob. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Takie dane osobowe przetwarzamy również na podstawie i w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani polskim prawem pracy. Podstawą prawną naszego przetwarzania w tym zakresie jest niezbędność do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego związanego z danym procesem rekrutacji por. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wszelkie dodatkowe dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych, por. Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO. To samo dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przyszłymi ofertami pracy.

Zalecamy, aby w aplikacji nie ujawniać wrażliwych danych osobowych, takich jak informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, przynależność związkową, orientację seksualną, stan zdrowia itp. Jeśli jednak zdecydujesz się ujawnić takie dane, naszą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy do wykonywania obowiązków związanych z danym stanowiskiem wymagany jest określony stan zdrowia, możemy – po konkretnej ocenie – zażądać od Ciebie informacji zdrowotnych. W takim przypadku naszą podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celu ustalenia lub obrony roszczeń – podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja celów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże w przypadku ich niepodania możemy nie być w stanie rozpatrzyć Twojego podania o pracę.

Twoje dane osobowe nie będą przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

2.2. Jeśli ubiegasz się o pracę w podmiocie grupy KK w Chinach kontynentalnych

W celu oceny Twojej aplikacji będziemy przetwarzać dane osobowe, które podałeś w swojej aplikacji o pracę i CV oraz wszelkie załączniki i informacje uzyskane od Twoich poprzednich i/lub obecnych pracodawców. Ocenimy również Twoje wyniki i kompetencje podczas potencjalnych rozmów kwalifikacyjnych. Ponadto, w zależności od stanowiska, o które się ubiegasz, możemy poprosić Cię o wypełnienie testów osobowości lub podobnych lub dostarczenie kopii Twojego rejestru karnego. Wyniki testów osobowości i kopie rejestrów karnych będą traktowane jako poufne. Jeśli dane stanowisko wiąże się z obowiązkami finansowymi (np. księgowość lub księgowość), możemy – po konkretnej ocenie – zebrać informacje o Twoich informacjach kredytowych i ratingu. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, por. Artykuł 13.(1) ustawy o ochronie danych osobowych („PIPL”) Chińskiej Republiki Ludowej („PRC”), jeśli użytkownik znajduje się w Chinach kontynentalnych.

Ponadto możemy przeszukiwać Internet w poszukiwaniu odpowiednich i dostępnych informacji, w tym treści z mediów społecznościowych. Zazwyczaj będziemy szukać informacji dotyczących Twojej poprzedniej pracy, działań, kompetencji, wyników, a także ogólnego wyglądu. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 13 ust. 6 PIPL, gdyż dane te zbierane są poprzez wyszukiwanie publicznie dostępnych informacji w Internecie.

Zalecamy, aby w aplikacji nie ujawniać wrażliwych danych osobowych, takich jak informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, przynależność związkową, orientację seksualną, stan zdrowia itp. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy do wykonywania obowiązków związanych z danym stanowiskiem wymagany jest określony stan zdrowia, możemy – po konkretnej ocenie – zażądać od Ciebie informacji zdrowotnych. Jeśli znajdujesz się w Chinach kontynentalnych, będziemy przetwarzać Twoje wrażliwe dane osobowe (w tym informacje o stanie zdrowia) na podstawie Twojej zgody zawartej w załączniku „Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych kandydata z Chin kontynentalnych”, por. Art. 13 ust. 1 i art. 29 UZP.

Jeśli znajdujesz się w Chinach kontynentalnych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia lub obrony roszczeń prawnych, z którymi jesteś związany. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest „wykonywanie ustawowych obowiązków/zobowiązań”, por. art. 13 ust. 3 PIZP; w przypadku roszczeń prawnych, w które nie jesteś zaangażowany – podstawą prawną jest Twoja zgoda, por. Art. 13 ust. 1 PIPL.

Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże w przypadku ich niepodania możemy nie być w stanie rozpatrzyć Twojego podania o pracę.

Twoje dane osobowe nie będą przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

2.3. Jeśli ubiegasz się o pracę w podmiocie grupy KK w Indiach lub na Tajwanie

KK Wind Solutions będzie zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy ubiegasz się o pracę w KK Wind Solutions, co jest uważane za niezbędne w związku z procesem rekrutacji. Jeśli ubiegasz się o pracę w podmiocie z grupy KK w Indiach lub na Tajwanie, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody. Jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych, możesz nie kwalifikować się do zatrudnienia, objęcia określonych obowiązków/stanowisk lub otrzymywania odpowiednich świadczeń pracowniczych.

3. Przechowywanie Twoich danych 

Jeżeli zostanie Ci zaproponowane stanowisko w KK Wind Solutions, Twoja aplikacja oraz dodatkowe istotne dane osobowe pozyskane w trakcie postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w aktach pracowniczych prowadzonych przez podmiot KK, w którym jesteś zatrudniony. Ponadto Twoje akta pracownicze mogą być przetwarzane przez pracowników innych podmiotów z grupy KK, którzy świadczą pomoc kadrową podmiotowi z grupy KK, w którym jesteś zatrudniony.

W przypadku braku oferty pracy będziemy przechowywać Twoją aplikację oraz wszelkie dodatkowe dane osobowe pozyskane w toku rekrutacji przez okres 6 miesięcy od naszej odmowy, chyba że wyraziłeś zgodę na przechowywanie jej przez dłuższy okres.

Jeśli chcesz, abyśmy przechowywali Twoją aplikację i CV do celów przyszłych ofert pracy, musisz wyrazić na to zgodę. W takim przypadku będziemy przechowywać Twoje CV do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub do upływu 1 roku od dnia otrzymania przez nas Twojej aplikacji (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

4. Odbiorcy Twoich danych 

W trakcie procesu rekrutacji dostęp do informacji o kandydacie mają wyłącznie pracownicy KK Wind Solutions (w tym pracownicy innych podmiotów prawnych Grupy KK), którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces rekrutacji.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim podczas świadczenia odpowiednich usług na rzecz KK Wind Solutions lub w inny sposób przetwarzają dane osobowe w imieniu KK Wind Solutions, takim jak dostawcy usług i hostingu. Tacy usługodawcy będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i zgodnie z naszymi poleceniami.

Niektóre Twoje dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom prawnym Grupy KK wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną ujawnienia niektórych Twoich danych osobowych innym podmiotom prawnym grupy KK są nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie rekrutacji dla i w ramach całej grupy KK.

Jeśli znajdujesz się w Chinach kontynentalnych, dane osobowe ujawniane spółkom z naszej grupy będą ograniczone do zakresu ściśle niezbędnego do wykonania naszych obowiązków prawnych, por. art. 3 PIPL, lub w celu reagowania na zagrożenie zdrowia publicznego albo dla ochrony życia, zdrowia i bezpieczeństwa mienia osoby fizycznej w nagłym przypadku, zob. art. 4 PIZP; nie udostępnimy Twoich danych osobowych poza wskazany powyżej zakres, chyba że uzyskamy Twoją zgodę w tym zakresie.

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe innym stronom trzecim, takim jak:

  • Dostawcy testów (jeśli znajdujesz się w Chinach kontynentalnych, udostępniamy Twoje dane osobowe dostawcom na podstawie Twojej zgody), np. testy osobowości.
  • Doradcy zewnętrzni (jeśli znajdujesz się w Chinach kontynentalnych, udostępniamy Twoje dane osobowe doradcom na podstawie Twojej zgody).
  • Władze publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane, które mają siedzibę w krajach spoza UE/EOG, w tym podmiotom z grupy KK, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych, przekazanie to będzie odbywało się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które mieć prawo dostępu.

Jeśli znajdujesz się w Chinach kontynentalnych, a Twoje dane osobowe są przekazywane administratorom danych lub podmiotom przetwarzającym dane w krajach/regionach poza Chinami kontynentalnymi, w tym podmiotom należącym do grupy, taki transfer będzie oparty na odpowiednich mechanizmach transgranicznego przesyłania danych wymaganych przez PIPL. Wyrażasz również zgodę na aneks „Transgraniczne przesyłanie danych – kandydaci z Chin kontynentalnych”.

5. Twoje prawa

Każda zgoda, którą mogłeś wyrazić w trakcie postępowania rekrutacyjnego, może zostać wycofana w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wpłynie na przyszłe przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę, możesz skontaktować się z nami w sposób podany poniżej.

Masz prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, które Cię dotyczą, z zastrzeżeniem pewnych ustawowych wyjątków. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto masz również prawo zażądać sprostowania, w tym uzupełnienia, jeśli to konieczne, lub usunięcia Twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

W określonych sytuacjach możesz również zażądać, abyśmy dostarczyli Ci kopię Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz zażądać, abyśmy przesłali te dane osobowe, które nam przekazałeś, innemu administratorowi danych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z podmiotem prawnym z grupy KK, do której aplikujesz (listę wszystkich danych kontaktowych znajdziesz tutaj) lub wyślij wiadomość e-mail na następujący centralny adres e-mail, utworzony dla wszystkich wnioskodawców ze wszystkich podmiotów prawnych grupy KK: main@kkwindsolutions.com.

Podmiot KK, w którym aplikujesz o pracę jest administratorem danych w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Nasza siedziba znajduje się w Ikast w Danii, a naszą spółką macierzystą jest KK Wind Solutions A/S. KK Wind Solutions A/S i firma, w której ubiegasz się o pracę, są niezależnymi administratorami danych do celów przetwarzania Twoich danych osobowych, ale jeśli masz jakiekolwiek problemy ze znalezieniem administratora danych, zawsze możesz skontaktować się z KK Wind Solutions A/S i dane kontaktowe znajdują się poniżej:

E-mail: main@kkwindsolutions.com

Numer telefonu: +45 96 92 43 00

Jeśli masz jakiekolwiek skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z osobą prawną z grupy KK, do której aplikujesz (listę wszystkich danych kontaktowych znajdziesz tutaj) lub za pośrednictwem ogólnego adresu e-mail utworzonego dla wszystkich kandydatów od wszystkich podmiotów prawnych: main@kkwindsolutions.com.  Możesz również złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych w Twoim kraju. Listę właściwych organów nadzorczych można znaleźć tutaj.